چرا شما پردازش زبان طبیعی را انتخاب کرده اید؟

در همه ملل دنيا توجه به ابزار زباني مورد توجه خاص زبانشناسان هر منطقه مي باشد. با ورود دانش استفاده از ابزار رايانه اي در عمليات پيچيده زباني بخشي به عنوان پرداش زبان طبيعي در بين گرايش هاي محاسبات رايانه اي مطرح شده است. در واقع، پردازش زبان طبيعی يکی از زيرشاخه‌های با اهميت در حوزه گسترده هوش مصنوعی و دانش زبان‌شناسی‌ است. تلاش عمده در اين زمينه، ماشينی کردن فرايند درک و برداشت مفاهيم بيان شده توسط يک زبان طبيعی انساني است. به تعريف دقيقتر پردازش زبانهای طبيعی عبارت است از استفاده از رايانه به منظور پردازش زبان گفتاری و نوشتاری. پردازش زبانها و مکالمات طبيعي يکي از اموري است که با ورود فناوري رايانهاي به زندگي بشر مورد توجه بسياري از دانشمندان قرار گرفته است. هدف اصلي در پردازش زبان طبيعي، ايجاد تئوري‌هاي محاسباتي از زبان، با استفاده از الگوريتم‌ها و ساختارهاي داده‌اي موجود در علوم رايانه‌اي است. بديهي است كه در راستاي تحقق اين هدف، نياز به دانشي وسيع از زبان است و علاوه بر محققان علوم رايانه‌اي، نياز به دانش زبان شناسان نيز در اين حوزه مي‌‌باشد. كاربردهاي پردازش زبان طبيعي به دو دسته كلي قابل تقسيم است: كاربردهاي نوشتاري و كاربردهاي گفتاري. از كاربردهاي نوشتاري آن مي توان به استخراج اطلاعاتي خاص از يك متن، ترجمه يك متن به زباني ديگر و يا يافتن مستنداتي خاص در يك پايگاه داده نوشتاري (مثلا يافتن كتاب‌هاي مرتبط به هم در يك كتابخانه) اشاره كرد. نمونه‌هايي از كاربردهاي گفتاري پردازش زبان عبارتند از: سيستم‌هاي پرسش و پاسخ انسان با رايانه، سرويس‌هاي اتوماتيك ارتباط با مشتري از طريق تلفن و يا سيستم هاي كنترلي توسط صدا. در سال‌هاي اخير اين حوزه تحقيقاتي توجه دانشمندان را به خود جلب كرده است و تحقيقات قابل ملاحظه‌اي در اين زمينه صورت گرفته است.
34

خلاصه ساز خودکار متن (چکیده ای و گزیده ای)


automatic summarization
200

ذخیره و بازیابی و جستجوی اطلاعات در پایگاه داده


information retrieval
9518

تبدیل اطلاعات پایگاه داده ها به نوشتار قابل فهم انسان


natural language generation
21

استخراج اطلاعات با معنی از یک متن


information extraction

مهرنوش شمس فرد دانشيار دانشکده مهندسي و علوم كامپيوتر

دكترا, مهندسي كامپيوتر, دانشگاه صنعتي اميركبير - تهران, ايران. دروس ارائه شده : 1. شيوه ارائه مطالب علمي و فني (كارشناسي) 2. هوش مصنوعي (كارشناسي) 3. وب معنايي (كارشناسي) 4. پردازش زبانهاي طبيعي (كارشناسي ارشد) 5. سمينار (كارشناسي ارشد) 6. مباحث ويژه (مهندسي دانش و هستان شناسي ) (كارشناسي ارشد) 7. مهندسي دانش و هستان شناسي (كارشناسي ارشد)
آزمایشگاه فناوری وب دانشگاه فردوسی مشهد، فعالیت های پژوهشی و آموزشی خود را از سال 1385 آغاز نموده است. در حال حاضر، گروههای کاری آزمایشگاه در زمینه های تحقیقاتی زیر فعالیت دارند. زمینه های تحقیقاتی: 1-وب معنایی و داده های پیوندی 2-زبان شناسی محاسباتی(پردازش زبان طبیعی ،خلاصه سازی متن،ترجمه ماشینی )3-تلفیق داده ها 4-بازیابی اطلاعات 5- فرایند کاوی

خلاصه سازی متن در حوزه متن کاوی

summarization

خلاصه سازی متن یا فشرده سازی متن به حالت کوتاهتر از متن اصلی هست،به طوری که محتوای اطلاعاتی متن و به طور کلی مفاهیم کلی متن حفظ شود.با توجه به اینکه اسناد زیادی در اینترنت موجود است،که بیشتر آنها محتوی اطلاعات غیر ضروری می باشد،اهمیت خلاصه سازی متون به منظور کاهش زمان مطالعه محسوستر می شود.یک خلاصه ساز خوب باید ،موضوعات متنوع موجود در سند را منعکس نمایددر حالی که افزونگی را به کمترین حد ممکن برساند.از پیش نیازهای این فرایند گاهی می توان به تشخیص موجودیت های اسمی و استخراج کلمات ویا عبارات کلیدی اشاره کرد

آموزش طراحی سایت به کودکان 9تا12سال رد کردن